Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nové Dvory
ObecNové Dvory

SDH Nové Dvory

znak

Hasičská zbrojnice

zbrojnice

 

• rok 1902 - založení sboru
• zakládající členové:
starosta - br. František Dvořák čp. 3
velitel - br. František Skůček. čp. 4
náměstek velitele - br. František Dvořák čp. 50
jednatel - br. Jaroslav Chadima čp. 8
• zasloužilí členové sboru (členství od r. 1972) : bratři
František Kozlíček (čp. 7)
Josef Chadima (čp. 15)
Josef Mužík (čp. 38)
Josef Plavec (čp. 36)
Antonín Vojtíšek (čp. 40)
Josef Skůček (čp. 4)
Josef Dvořák (čp. 3)
• Změnu ve vedení sboru přinesl až rok 1937, kdy dne 3 1. 1. na valné hromadě hasičstva po 35 letech služby odstoupili a o odpočinek požádali bratři hasiči
Frant. Dvořák, starosta
Frant. Skůček, velitel
Frant. Dvořák, náměstek velitele
Jarosl. Chadima, jednatel
• Místo odstupujících byli valnou hromadou zvoleni bratři
Josef Dvořák čp. 3 do funkce starosta sboru
František Vojtíšek čp. 40 do funkce velitel sboru
Jaroslav Chadima čp. 8 do funkce náměstek velitele sboru
Jaroslav Kubíče čp. 47 do funkce jednatel sboru

Dle dostupných materiálů se počet členů sboru za dobu jeho trvání pohyboval
v rozmezí 30 - 40 členů. V roce 2002 (100 let SDH) má sbor 27 členů.
Jsou to bratři hasiči:
Leisner Miroslav - starosta sboru
Blížil Milan -velitel sboru
Blažek Jiří - pokladník a jednate1
a členové
Blížil Josef, Cmíral Vladimír, Dědina František, Dvořák Václav,
Hájek Bohumír, Hrbek Jiří, Hrbek Jiří ml., Košnář Josef,
Košnář Josef ml., Kozlíček Jaroslav, Kubíče Jaroslav, Kubíče Josef,
Listík Luděk, Listík,František, Mašek Bohumil, Pilecký Josef,
Pilecký Zdeněk, Sommer Michal, Svoboda Jan, Svoboda Josef,
Toužimská Marie, Vandas Luboš, Vandas Miroslav, Zeman Josef.
Při příležitosti oslav 100 let od založení sboru byli za dlouholetou obětavou práci ve prospěch sboru a věrné členství oceněni "Čestným uznáním" členové sboru, bratři hasiči:
Vladimír Cmíral, Bohumír Hájek, Jaroslav Kubíče, Josef Kubíče, Jan Svoboda a Marie Toužimská.
______________________________________________________
V současné době má sbor 40 členů.
Ve výboru jsou to bratři hasiči:
Hrbek Jiří – starosta sboru
Daniel Dědina – velitel sboru
David Kodad – náměstek starosty
Petr Vandas – zást. velitele
Hana Vandasová – pokladník
Sommer Michal – strojník
Petr Blecha – strojník
a ostatní členové sboru.

Významné dny a události ve 120 letých dějinách
Sboru dobrovolných hasičů v obci Nové Dvory
1. 8. 1915
V noci o 23. hodině vypukl v obci v čp. 22 u Josefa Růžičky požár a rychle se rozšířil i na sousední budovy čp. 21 a 30, kde zachvátil obytná stavení i chlévy. Místnímu hasičstvu se za pomoci celé obce
podařilo nejen zabránit dalšímu rozšíření ohně, ale i zachránit částečně vnitřní vybavení jako nábytek, peřiny a šatstvo a částečně i dobytek z hořících chlévů. Požár si nevyžádal žádné lidské životy.
30. 4. 1919
Členové sboru se aktivně účastnili slavnosti vysazení třech lip svobody na paměť konce války a vzniku samostatného českého státu. Lípa vysazená na hrázi novodvorského rybníka byla zničena až za bouře v r. 1977.
1. 11. 1919
V obci opět vypukl velký ničivý požár, při němž vyhořelo 5 budov: čp. 11 u Frant. Vondráka, kde oheň vypukl, a dále pak čp. 10, 13, 6, 15, kde oheň rychle zachvátil nejen obytná stavení, ale i chlévy a stodoly. A opět to byli místní hasiči, kteří obětavě s nasazením vlastního života za větrného a mrazivého počasí celou noc oheň hasili a snažili se zachránit majetek i zvířectvo z postižených budov. Likvidace požáru se účastnily i hasičské sbory z okolních vesnic - Korkyně, Slap a Čími.
28. 9. 1924
Za účasti a aktivní pomoci hasičského sboru se konala slavnost vysvěcení nově postavené kapličky s odhalením pamětní desky padlých v 1. sv. válce.
31. 5. 1927
Vypukl požár v čp. 9, kdy i přes veškerou snahu místních hasičů shořelo jak obytné stavení, tak chlévy a stodola. Hasičům se však podařilo zabránit dalšímu rozšíření ohně na sousední stavení.
rok 1933
V obci se konala velká slavnost k 30 letům trvání hasičského sboru v Nových Dvorech. U místní kapličky br. starosta Frant. Dvořák položil věnec za bratry hasiče a ostatní občany padlé v 1. světové válce, vzpomínkový akt důstojně zakončil zpěv národní hymny a národních písní. Poté byly před hasičským skladištěm u rybníka (nyní hasičskou zbrojnicí) předány diplomy a medaile zasloužilým dlouholetým členům hasičského sboru. Ocenění předával br. Václav Růžička, obchodník ze Slap t.č. župní starosta hasičské župy „Proud“. Za všechny jubilanty poděkoval velitel br. Frant. Skůček, který svým projevem slavnost zakončil. V Nové hospodě se pak konala závěrečná lidová veselice.
7. 3. 1936
Ve spolupráci s osvětovou komisí zorganizoval sbor hasičů slavnost k 86. narozeninám T.G.M., prezidenta osvoboditele. Slavnostní shromáždění se za účasti celé obce konalo na vrchu Občiny, kde děti zpívaly národní písně a recitovaly básně.
17. 1. 1937
Byl uspořádán hasičský ples v hostinci u Mikoláška, který do sborové pokladny vynesl 121 Kč a 90 hal. Následně pak 31. 1. se konala valná hromada hasičského sboru, kde se poděkovali za dlouholetou činnost a o odpočinek požádali dlouholetí činovníci a zakládající členové sboru: br. Fr. Dvořák, starosta sboru, místo něho do funkce zvolen jeho syn Josef Dvořák čp. 3, dále br. Fr. Skůček, velitel, místo něho do funkce zvolen František Vojtíšek čp. 40, br. Fr. Dvořák, náměstek velitele, místo něho do funkce zvolen Jaroslav Chadima čp. 8 a br. J. Chadima, jednatel, místo něho do funkce zvolen Jaroslav Kubíče čp. 47.
Období protektorátu Čech a Moravy a celé období 2. světové války, osvobození a první poválečná léta nejsou v kronice obce zachyceny, proto ani o činnosti a významných událostech v dějinách obecního hasičského sboru nemáme žádné zprávy. Další zmínkou je až rok 1956, kdy čítal sbor 31 členů, tehdy nazývaných požárníků.
rok 1956
V obci opět vypukl požár, tentokrát v čp, 26 u Miloslava Svobody, kdy obytné stavení zapálil blesk. Likvidaci ohně prováděli tehdy novodvorští požárníci, bohužel se podařilo zachránit jen část vnitřního vybavení domu.
V témže roce sbor zakoupil pro svou činnost novou motorovou stříkačku,
kterou vlastně používá dodnes.
V období let 1961 - 2001
je v zápisech v obecní kronice k činnosti sboru dobrovolných hasičů zmiňována především jejich každoroční účast v okrskovém cvičení s čestným umístěním na 4. - 5. místě (historické umístění získalo družstvo sboru v r. 1999 na okrskovém cvičení v Sejcké Lhotě, kde obsadilo 2. místo), pořádání hasičských plesů v hospodě u Smetanů a později ve V. Lečici, organizace zájezdů do pražských divadel, pomoc obci při volbách, při úpravách a úklidu veřejných prostranství v obci.
V období těchto 40 let obec nepostihla žádná živelná pohroma, ani oheň, při nichž by sbor zasahoval, s výjimkou roku 1994.
26. 4. 1994
V obci vypukl prozatím poslední požár, když oheň založily malé děti ve skladu obilí na okraji obce, kde se říká „Na políčku“. K ohni se dostali jako první místní hasiči a snažily se lokalizovat oheň tak, aby se nerozšířil (ohrožena byla zejména bytovka na okraji obce a lesík na nedalekém Vršku). To se jim beze zbytku podařilo a dokonce významnou měrou přispěli k úplné likvidaci ohně v době, kdy přijeli na pomoc profesionální hasiči z Dobříše a Příbrami. Na objektu skladu vznikla stotisícová škoda, zachráněné obilí bylo vodou znehodnoceno, uskladněná píce shořela a ocelová konstrukce s plechovou střechou se vysokým žárem zkroutila tak, že vyžadovala celkovou rekonstrukci.
Po několik dní následujících po požáru drželi členové hasičského sboru hlídky na spáleništi, aby v případě vzniku ohně nového mohli ihned zasáhnout a oheň zlikvidovat v samém zárodku.
rok 1999
Historický úspěch místního sboru hasičského, jehož družstvo obsadilo na okrskovém cvičení v Sejcké Lhotě 2. místo.
18.3.2005
V Porostlinech zachvátil požár stodolu p. Blažka (u Slabyhoudů). Požár zdolávalo několik sborů dobrovolných hasičů a profesionálové ze Sedlčan.
30.6.2012
Oslavy výročí 110 let od založení.
2.8.2018
Požár louky mezi kravínem v Novách Dvorech a lesem Tetřívkem.
21.4.2019
Velikonoční zábava ve společenské místnosti u OÚ.
20.5.2019
Obcí zakoupeno vozidlo VW Amarok pro přestavbu na hasičský speciál.

20.10.2019
Slavnostní předání nového výjezdového vozidla TA-L1Z VW Amarok pro výjezdovou jednotku SDH obce.
19.3.2020
Požár vozidla na křižovatce u Nové Hospody.
30.4.2021
Požár křoví a odpadu v Porostlinech.
3.12.2021
Nový požární dopravní automobil Ford Transit Custom.
30.4.2022
Po několika letech pálení čarodějnic a stavění máje na „Drahách“.
13.8.2022
Oslavy 120 let od založení sboru.
Předán nový historický vyšívaný prapor.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Vladimír

Zítra má svátek Jana

          Platební portálPlatební portál

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 25. 5. déšť 21/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 16/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

pálení čarodejnic a stavění máje

Mohlo by Vás zajímat